tiistai 22. syyskuuta 2015

Harjoittelusanasto, osa 1: Luut ja lihakset

Huomasin blogeja selatessani, että välttämättä kaikki opettajien käyttämät termit tai sanat eivät ole oppilaille tuttuja. Niinpä ajattelin koostaa pienen harjoittelusanaston asioista, jotka ovat minun mielestäni tärkeitä balettiharjoittelussa. Varsinaisia balettiliikkeitä en kasannut tähän sanastoon, mutta voin tehdä sellaisen myöhemmin. Tässä harjoittelusanaston ensimmäisessä osassa käyn läpi luihin ja lihaksiin liittyviä käsitteitä.

Luut

Selkäranka (columna vertebralis, spina vertebralis)
Selän keskellä kulkeva 24 selkänikamasta muodostuva jono, joka alkaa kallosta silmien sekä korvien korkeudelta ja kulkee ritakehän pohjalla, kylkiluiden välistä sekä edelleen vyötärön ja lantion kautta alas häntäluuhun asti. Selkärangan keskellä kulkee selkäydin, joka on osa keskushermostoa. Selkäranka jaetaan kaula-, rinta- ja lannerankaan. Baletissa sekä tanssissa ylipäätään pitäisi mielestäni hahmottaa myös selkärangan etuosa (vatsan puoli) sekä sen takaosa (selkäpuoli)

Selkäranka


Lantio (os pelvis)
Lantio on alaraajojen ja selän välissä oleva anatominen alue, jonka tukirangan muodostaa luinen lantiorengas. Lantio muodostuu kahdesta suoliluusta (os ilium), joita yhdistää takana ristiluu (os sacrum). Suoliluut muodostavat lantion yläpuoliskon. Näihin kaareviin luihin kiinnitty useita eri lihaksia, kuten vatsalihakset, iso pakaralihas, leveä selkälihas sekä reiden ulkosyrjän lihakset.

Istuinluut (os ischium), eli istuinkyhmyt sijaitsevat molempien lantionpuolikkaiden alaosassa. Niihin kiinnittyvät reiden takaosan suuret lihakset sekä reiden sisäosan lihakset, joilla  on ratkaiseva merkitys lantion asentoon. Istuessa kehon painon tulisi olla istuinluiden päällä.

Häpyluu (os pubis) sijaitsee lantion ala- ja etuosassa. Se on vatsalihasten alin kiinnityspiste.

Ristiluu on viiden nikaman yhteenliittymä - kiilamainen, kovera luu. Se on etupuoleltaan tasainen ja takapuoleltaan rosoinen. Nikamien yhtymäkohdassa on pienet aukot, joiden läpi selkäydinhermot kulkevat. Ristiluu yhdistyy lantioon sen molemmilla sivuilla sijaitseviin suoliluuniveliin vahvojen nivelsiteiden avulla, jotka joustavat liikkeen mukaan. Ristiluu kuuluu selkärankaan ja on osa lantiota; usein siitä käytetään käsitettä ristiselän alue.

Häntäluu (os coccygis) on ristiselän jatkona  muodostaen selkärangan alimmat nikamat. Lantionpohjan lihakset liikuttavat sitä.

Lihakset

Lihaskudos muodostuu lihassyistä, eli -soluista, jotka puolestaan koostuvat pienemmistä lihassäikeistä. Sidekudos antaa lihakselle sen muodon. Päällekkäisiä lihaskerroksia erottaa toisistaan sidekudoskerros. Lihakset kiinnittyvät luihin jänteillä, joissa on tuntoreseptoreita. Nämä reseptorit välittävät viestejä kehon asennoista.

Lantionpohjan lihakset (m. diaphragma pelvis)
Syvät lantion lihakset sijaitsevat häntäluun, istuinluiden ja häpyluun välissä. Lantionpohjan lihakset tukevat kaikkia häntäluusta lähteviä liikkeitä. Ne tukevat lisäksi vatsalihasten toimintaa. Osaa lantionpohjan lihaksista kutsutaan "lantion palleaksi", sillä ne kulkevat poikittain lantion pohjassa ja muodostavat ikään kuin koko lantiota ja vartaloa altapäin kannattavan lattian.

Lonkan koukistajalihakset (m. iliopsoas)
Lonkankoukistajaon syvällä oleva lihas, joka koukistaa lonkkaniveltä. Se muodostuu lihaksista m. psoas major, m. psoas minor (joka esiintyy ainoastaan noin 50%:lla ihmisväestöstä) ja m. iliacus. Lonkan koukistajalihakset yhdistävät jalat lantioon ja selkärankaan. Supistuessaan ne kääntävät lonkkaa.

Vatsalihakset
Poikittainen vatsalihas (m. transversus abdominis) muodostaa syvimmän vatsalihaskerroksen. Sen lihassyyt kulkevat vaakasuorasti vartalon takaa etupuolelle kiinnittyen rintakehän alaosaan ja lonkan yläosaan.

Sisempi vino vatsalihas (m. internal obliues) muodostaa seuraavan vatsalihaskerroksen. Sen lihassyyt kulkevat viuhkamaisesti vinottain nivustaipeesta ja suoliluun harjasta ylöspäin kiinnittyen vatsan etupuolelle.

Ulompi vino vatsalihas (m. external obliues) on uloimpana oleva vatsalihaskerros. Lihassyyt kulkevat vinottain alaspäin ja kiinnittyvät kylkiluiden sivulle sekä vatsan etuosaan.

Suora vatsalihas (m. rectus abdominis) on sisemmän ja uloimman vinon vatsalihaksen välissä oleva lihas, jonka lihassyyt kulkevat pystysuoraan. Lihakset kiinnittyvät leveään jänteeseen, joka kulkee pystysuorassa vatsan keskellä jakaen sen kahteen osaan. Siihen kuuluu lisäksi kuusi muuta jännettä, jotka kulkevat lihaksen poikki vaakasuorasti muodostaen kuusi palaa - niin sanotun six packin. Sidekudos liittää kaikki vatsalihakset toisiinsa.

Vatsalihakset
Vatsalihaskorsetti on vatsa- ja selkälihasten muodostama rintakehän ja lantion välisen tilan, eli vyötärön, tukiliivi. Se muodostuu vatsa- ja selkälihasten (esimerkiksi pienet joulukuusen muotoa muistuttavat mutlifidus-lihakset) sekä lonkan koukistajalihasten yhteistyöstä. Vatsalihaskorsetista voidaan käyttää myös termiä ydintuki. 

Syvät vatsalihakset yhdessä selkälihasten kanssa ovat tärkeitä vartalon asennon tasapainottajia, jotka auttavat pitämään rintakehän ja lantion oikeilla paikoillaan toisiinsa nähden. Vartalo pysyy siis luotisuorassa linjassa sen avulla. Vatsalihaskorsetin tulisikin aina aktivoitua ensimmäisenä kaikissa liikkeissä, jotta selkäranka pysyisi tuettuna ja neutraaliasennossaan.

Mitä mieltä olette, tuntuuko sanasto hyödylliseltä? :)

torstai 10. syyskuuta 2015

Blogin synttärit!

10.9.2014 päätin aloittaa blogin kirjoittamisen. Olin jo pitkään pohtinut, miten tärkeää olisi tarjota ammattilaisen näkökulmasta ajankohtaista ja mahdollisimman oikeaa tietoa baletista suomen kielellä. Harrastajien pitämiä balettiblogejahan löytyy vuosi vuodelta entistä enemmän myös suomeksi, mutta mielestäni tilausta oli opettajan blogille! Kun itse harrastin balettia, nykyisenlaisesta internetin tietoviidakosta ei ollut tietoakaan ja kaikki tieto piti haalia sieltä sun täältä. Nykyään tietoa on saatavilla rajattomasti, mutta kaikki informaatio ei ole oikeaa tai ajantasaista. Koin tarvetta oikaista virheellisiä käsityksiä ja halusin lisäksi kertoa omia näkemyksiäni baletista.

Blogin kirjoittaminen on ollut antoisaa, ja etenkin vuorovaikutus lukijoiden kanssa innostaa minua kirjoittamaan! Blogissani on hämmästyttävän paljon päivittäisiä vierailuja ja lukijoitakin on kertynyt jo jokunen! Nostetaan siis malja yksivuotiaalle blogille ja siirretään ajatukset tulevaan!

Synttärikakku

maanantai 7. syyskuuta 2015

Hyvän opettajan mitta

Syyskuu on saapunut ja kausi on pyörähtänyt kunnolla käyntiin! Blogin yksivuotissynttärit lähestyvät jo kovaa vauhtia, mutta ennen niitä ajattelin vielä pohtia hyvän opettajan määrettä. Avaan tässä kirjoituksessa omaa käsitystäni hyvästä opettajasta, kertokaa tekin omanne! :)

Minun mielestäni hyvässä opettajassa on monta tärkeää ominaisuutta, mutta tärkeimpänä pidän opettajan innostusta opettamaansa asiaa kohtaan. Innostunut ja motivoitunut baletinopettaja löytää baletista aina uusia näkökulmia ja pitää omat ajatuksensa näin ollen tuoreina. Uskon, että mikäli opettaja on innoissaan baletista, tarttuu se jossain määrin myös oppilaisiin. Innostukseen liittyy mielestäni myös halu kehittyä eteenpäin opettajana. Toisia opettaessaan opettaja opettaa myös itseään ja oppii jatkuvasti uutta. En usko opettajan voivan koskaan olla täysin tyytyväinen itseensä opettajana, sillä rima nousee koko ajan. Opettajuus - niin kuin oppiminenkin - ovat jatkuvia prosesseja, joissa haasteet eivät lopu koskaan kesken. Opettajakin on ikuinen oppija!

Hyvä opettaja on mielestäni myös empaattinen. Minä välitän aidosti kaikista oppilaistani ja haluan heidän parastaan. Minä tahdon oppilaitteni kehittyvän tanssijoina ja haluan heidän myös nauttivan oppimisprosessista. Yritän parhaani mukaan samastua oppilaideni tilanteeseen oppijoina ja auttaa heitä. En usko, että lannistamalla saadaan tuloksia, minä uskon kannustamisen voimaan. Minusta on tärkeää, että oppilas tietää heikkouksiensa lisäksi myös omat vahvuutensa. Eräs kollega käytti mielestäni hienosti opettajasta termiä vierelläkulkija. Opettaja kulkee oppilaan vierellä joskus varsin kivikkoisenkin matkan pyrkien auttamaan oppilasta kehittymään ja saavuttamaan tavoitteensa matkan varrella.

Minulle opettajana on myös tärkeää se, että oppilaat oppivat ymmärtämään asioiden syy - seuraussuhteita. Minusta oppilaan pitää tietää, mihin jonkin liikkeen osaaminen myöhemmin johtaa. Haluan oppilaiden olevan aktiivisia ja kannustan heitä kysymään ja kommentoimaan opettamiani asioita tunnilla. Minusta on tärkeää ymmärtää, jotta voi oppia.

Tavoitetta kerrakseen!
Nyt on teidän vuoronne! Millainen sinun mielestäsi on hyvä opettaja? :)