keskiviikko 29. huhtikuuta 2015

Kansainvälinen tanssin päivä!

Kevätkiireet ovat estäneet blogin päivittämisen kokonaan viime aikoina; näytösten keskellä olen aloittanut myös tulevan kauden suunnittelun. Postausideoita kuitenkin pulpahtelee koko ajan mieleen, joten en ole unohtanut teitä!

Tänään vietetään kansainvälistä tanssin päivää, minkä kunniaksi linkkaan iki-ihanasta Joutsenlammesta Pienten joutsenten tanssin teidän iloksenne. Toivottavasti pääsette kaikki tanssimaan tänään!


keskiviikko 8. huhtikuuta 2015

Baletin perusteet, osa 11: Attitude- ja écarte-poosat

Tänäänkin jatketaan vielä poosien parissa, vuorossa ovat attitude ja écarté-poosat. Kaikkien poosien hahmottamiseen menee usein jonkin verran aikaa, joten kärsivällisyys on tarpeen. Kädet ja jalat löytävät harjoittelun myötä varmasti oman paikkansa, kunhan ei hermostu. Harjoittelu tekee mestarin! :)

Pose attitude croisée


Pose attitude croisée devant
Attitude tarkoittaa asentoa, asennetta tai ryhtiä. Se on asento, jossa tanssija seisoo yhdellä jalalla toinen alka koukussa joko vartalon etu- tai takapuolella. Venäläisen koulukunnan mukaan attitude tehdään ainoastaan taakse, mutta itse käytän myös attitudea eteen. Sanotaan, että attitude on saanut innoituksensa Giovanni Bolognan Merkurius-patsaasta.

Pose attitude croiséessa seistään viidennessä asennossa oikea jalka edessä. Vasen jalka koukistuu vartalon taakse 90 asteen kulmaan siten, että polvi ja nilkka ovat samalla tasolla ikään kuin pöydän päällä. Samanaikaisesti kun jalka nousee, vasen käsi viedään ensimmäisen asennon kautta kolmanteen ja oikea käsi toiseen. Pää kääntyy oikealle. Tässä asennossa käsien muut variaatiot ovat myös mahdollisia; molemmat kädet voivat esimerkiksi olla kolmannessa asennossa.
Pose attitude croisée
Pose attitude effacée

Sama alkuasento kuin edellä. Vasen jalka viedään taakse, mutta hieman loivempaan koukkuun kuin croisée-attitudessa. Jalan kulma on siis suurempi kuin croiséessa, noin 135 astetta. Käsien asennot ovat samat kuin edellä ja katse jälleen vasemmalle. Ylävartalo kallistuu hieman eteenpäin. Kun jalka ja kädet tuodaan loppuasentoon, seuraa katse vasenta kättä sen laskeutuessa toiseen asentoon samalla kun työjalka ojennetaan ilmaan. Lopuksi kädet tuodaan yhtä aikaa perusasentoon ja jalka viidenteen. Lopuksi pää kääntyy jälleen vasemmalle.

Pose attitude effacée
Pose écartée devant

Tätä asentoa voidaan sen luonteen vuoksi sanoa ylpeäksi ja onnelliseksi asennoksi. Alkuasennossa seistään viidennessä asennossa épaulement croiséssa. Oikea jalka on edessä ja pää käännettynä oikealle, kädet ovat perusasennossa. Vartalo on ikään kuin diagonaalisuunnassa yleisöstä katsottuna.

Écartée devant
Oikea jalka ojennetaan takaa sivulle kohti salin suuntaa kaksi samalla kun oikea käsi nousee ensimmäisen asennon kautta kolmanteen ja vasen ensimmäisen asennon kautta toiseen (pienenä poosana kädet voivat olla myös matalassa toisessa asennossa allongéssa). Samalla kun kädet ovat ensimmäisessä asennossa, pää kallistuu hieman vasemmalle ja katse on käsiin. Kun kädet aukeavat, pää kääntyy oikealle ja katse on oikean käden kyynärpään yläpuolelle. Vartalo kallistuu sivulle poispäin ojennetusta työjalasta. Kyljet pysyvät kallistuksesta huolimatta pitkinä ja hartiat tasan (toinen olkapää ei kierry eteenpäin).

Kun poosa suljetaan takaisin viidenteen asentoon, oikea käsi tulee toiseen asentoon ja sitten yhtä aikaa vasemman käden kanssa tehdään allongé toisessa asennossa. Katse seuraa oikeaa kättä. Kun kädet tuodaan perusasentoon, myös jalka suljetaan viidenteen asentoon eteen ja vartalo suoristuu. Lopuksi pää kääntyy oikealle.


Pose écartée devant

Pose écartée derrière

Tätä poosaa voidaan kuvailla surulliseksi. Alkuasennossa seistään viidennessä asennossa en face oikea jalka edesssä. Tästä asennosta oikea jalka ojennetaan sivulle kohti tanssisalin suuntaa neljä samalla kun oikea käsi nousee kolmanteen ja vasen toiseen asentoon. Samalla kun jalka ojentuu ja kädet aukeavat, koko vartaloa käännetään siten, että se on diagonaalisuunnassa nurkasta kahdeksan nurkkaan neljä. Vartalo kallistuu hieman  ja pää sekä katse kääntyvät toisessa asennossa olevan käden suuntaan.

Kun palataan takaisin viidenteen asentoon, oikea käsi laskeutuu kolmannesta toiseen asentoon ja pää kääntyy vasemmalle. Samalla kun kädet tulevat perusasentoon, työjalka suljetaan viidenteen asentoon taakse ja vartalo suoristuu.

Pose écartée derrière
Ovatko poosat sinulle ihan itsestään selviä vai menevätkö ne helposti sekaisin?

tiistai 7. huhtikuuta 2015

Baletin perusteet, osa 10: Poosat

Kuten edellisessä postauksessani kirjoitin, keskitytään baletin perusteiden kymmennessä osassa poosiin. Kaikki poosat opetellaan aluksi pitämällä varpaankärjet lattialla ilman, että jalka nostetaan ilmaan. Myöhemmin jalkojen korkeutta lisätään ensin nostamalla suoraa jalkaa (relevé lent) ja myöhemmin ojentamalla jalka koukun kautta suoraksi ilmaan (battement développé). Näitä sanotaan isoiksi poosiksi. Isoissa poosissa yläkäden katse on kohdistettu kyynärpään yläpuolelle.

Yleensä poosien opiskelu aloitetaan pose croisée devant'in ja derrièren opiskelulla, minkä jälkeen siirrytään poosiin effacée ja écartée devant ja derriére.

Pose croisée devant

Seistään viidennessä asennossa épaulement croiséssa oikea jalka edessä ja pää kääntyneenä oikean olkapään suuntaan. Kädet ovat perusasennossa. Tästä asennosta kädet nostetaan ensimmäiseen asentoon ja pää kallistetaan vasemman olkapään puoleen katseen ollessa käsiin. Sitten oikea jalka ojennetaan eteen ja nostetaan vasen käsi kolmanteen sekä oikea käsi toiseen asentoon. Pää kääntyy oikealle ja lisäksi selässä on pieni kohotus taaksepäin. Tämä on pose croisée devant. Kun palataan takaisin alkuasentoon, vasen käsi avataan toiseen asentoon (katse ei seuraa kättä) oikean käden pysyessä toisessa. Myös ylävartalon kohotus säilyy. Sen jälkeen kädet tuodaan perusasentoon ja oikea jalka suljetaan viidenteen asentoon eteen. Samalla ylävartalo ojennetaan takaisin luotisuoraan linjaan.

Pose croisée devant
Pose croisée derrière

Alkuasento on sama kuin edellä. Viidennestä asennosta takimmainen jalka, eli vasen jalka, ojennetaan taakse sekä vasen käsi nostetaan ensimmäisestä kolmanteen asentoon ja oikea käsi avataan toiseen. Pää käännetään oikealle ja vartalo pysyy suorana, ei siis kallistu.

Pose croisée derrière

Pose effacée devant

Seitään viidennessä asennossa épaulement effacéssa, jolloin oikea jalka on edessä ja kädet perusasennossa. Pää on käännetty vasemmalle. Ojennetaan oikea jalka eteen ja nostetaan vasen käsi ensimmäisen asennon kautta kolmanteen sekä oikea käsi toiseen. Kun kädet ovat ensimmäisessä, päätä ei kallisteta ja katse on käsiin. Kun kädet aukeavat, ylävartalossa on pieni kohotus taakse ja katse on vasemmalle.

Pose effacée devant
Pose effacée derrière

Alkuasento on sama kuin edellä. Viidennestä asennosta ojennetaan vasen jalka taakse ja nostetaan ensimmäisen asennon kautta vasen käsi kolmanteen ja oikea käsi toiseen asentoon. Kun kädet ovat ensimäisessä, päätä ei kallisteta ja katse on käsiin. Käsien auetessa pää kääntyy vasemmalle ja vartalo sekä pää kallistuvat hieman eteenpäin. (Huomaa, että kuvassa käsien ja jalkojen asennot ovat päinvastoin kuin tekstissä!)

Pose effacée derrière

Ensi kerralla jatka attitudeista ja écarté-poosista, pysykää siis kuulolla! :)

maanantai 6. huhtikuuta 2015

Baletin perusteet, osa 9: En face, croisé ja effacé

Tauon jälkeen palataan jälleen baletin perusteiden pariin, tänään pohjustetaan poosiin tutustumista. Ranskaksi verbi poser tarkoittaa paikoilleen asettamista, esittämistä tai poseeraamista, Sana pose puolestaan merkitsee asettamista, mallina istumista, asentoa tai ryhtiä. Poosiin kuuluvat pose croisée derrière, pose croisée devant, pose écartée derrière, pose écartée devant, pose éffacée derrière ja pose éffacée devant.

Tanssisalin suunnat

Ennen poosiin syventymistä on syytä kerrata tanssisalin suunnat, Vaganovan mukaan niitä on yhteensä kahdeksan. Salin etusuunta, yleensä peiliseinä, on numero yksi. Kun tästä käännytään myötäpäivään, on peilistä seuraava etunurkka numeroltaan kaksi, sivuseinä numero kolme ja niin edelleen.

Suunnat
Baletissa vartalo voi olla suoraan kohti yleisöä, mistä käytetään nimitystä en face tai 1/8-käännöksen verran käännettynä poispäin yleisöstä, mikä on nimeltään épaulement (épaule = olkapää). Épaulement liittyy lisäksi läheisesti croisé- ja effacé-asentoihin. Toisinaan myös selkä voidaan kääntää yleisöön päin tai sitten kääntyä yleisöstä katsottuna sivuttain. Useimmiten kuitenkin ollaan joko en face tai épaulement'issa.

Épaulement

Croisé tarkoittaa ristiin asetettua ja on yksi épaulement-suunnista. Épaulement croisé -asentoa voidaan pitää baletin sydämenä, sillä monet sarjat aloitetaan tästä asennosta. Tässä asennossa jalat ovat V asennossa ristissä yleiöstä päin katsottuna. Croisé-asento ajatellaan suljetuksi asennoksi, kun taas éffacé-asento on yleisöön päin avoin. Verbi effacer tarkoittaa muun muassa pois pyyhkimistä, varjoon jättämistä tai himmentämistä.

Eli jos esimerkiksi seistään viidennessä asennossa oikea jalka edessä ja vartalo 1/8-käännöksen verran käännettynä vasemmalle ja katse oikean oikean olkapään suuntaan, asento on épaulement croisé. Mikäli vasen jalka vaihdetaan eteen mitään muuta asennossa muuttamatta, kyseessä on épaulement effacé.

Épaulement croisé, en face, épaulement effacé
Croisé ja effacé toimivat myös perusasentoina baletin pienille ja isoille poosille, joihin palaan seuraavassa kirjoituksessani!

perjantai 3. huhtikuuta 2015

Miten puhut itsellesi?

Pitkäperjantain päätteeksi on hyvä palata jälleen blogin pariin! Kevät on ollut tähän mennessä todella kiireinen, mutta toivon pystyväni jälleen päivittämään blogia hieman useammin. Tänään keskitytään sisäiseen puheeseen, muistakaa jälleen kommentoida ja esittää kysymyksiä! :)

Omat ajatukset ja se tapa, jolla itselleen puhuu, vaikuttavat suuresti omaan suoritukseen. Esimerkiksi monet huippu-urheilijat pyrkivät pitämään suorituksensa aikana omat ajatuksensa positiivisina sekä motivoivat omalla sisäisellä puheellaan itseään hyvään suoritukseen. Sen sijaan, että vaikeissa liikkeissä ajattelisi, miten vaikea liike on tai miten se ei viimeksi onnistunut, pyrkii urheilija pitämään omat ajatuksensa positiivisina ja yrittää valaa itseensä uskoa siitä, että kaikki menee hyvin. Omia kompastuskiviäni ovat usein piruetit. Olen huomannut, että silloin kun sisäinen puheeni on positiivista sekä vakuutan itselleni osaavani, sujuvat ne usein paljon paremmin kuin jos jo lähtökohtaisesti ajattelen, ettei piruetti varmasti nyt onnistu kun ei viimeksikään onnistunut.

Vaikka pyrkii tsemppaamaan itseään koko ajan tanssiessaan, se ei silti tarkoita sitä, etteikö omaa toimintaansa voisi tarkastella kriittisesti ja pyrkiä parantamaan sitä. Jos piruetti esimerkiksi ei onnistu, voi jälkikäteen yrittää miettiä, mikä meni vikaan ja seuraavalla kerralla rohkaista itseään ajattelemaan, että nyt piruetti menee jo varmasti aikaisempaa kertaa paremmin. Joitain asioita pitää toki harjoitella pidempään, mutta rohkaisen kaikkia kokeilemaan itsensä piiskaamisen sijaan itsensä kannustamista. Kehittyminen on aina helpompaa, kun itse suhtautuu itseensä positiivisesti ja antaa itselleen mahdollisuuden kehittyä. Mikäli jo lähtökohtaisesti ajattelee olevansa toivoton tapaus, on kehittyminen huomattavasti hankalampaa kuin silloin, jos suhtautuu itseensä positiivisesti. Itse yritän ajatella niin, että myös virheistä oppii jotain eikä niitä tule turhaan pelätä.

Positiivisuutta!

Miten sinä puhut itsellesi tanssiesssasi?