maanantai 20. heinäkuuta 2015

Toivepostaus: Rond de jambe en l'air

Toivottavasti uusi viikko on alkanut teillä mukavasti! Tällä kerralla jatkan toivepostauksien parissa ja aiheena on rond de jambe en l'air. Tämä liike on yksi baletin perusliikkeistä ja ajattelinkin heti tähän alkuun tiedustella, haluaisitteko että kirjoittaisin esimerkiksi tangossa tehtävistä liikkeistä enemmänkin? Voin myös käydä läpi hyppyjä tai joitain muita liikkeitä, mikäli se tuntuu tarpeelliselta. Laittakaa siis kommentteja asiasta! Otan myös edelleen vastaan muita toiveita, mikäli sellaisia on!

Rond de jambe en l'air tarkoittaa suomeksi jalan ympyrää ilmassa (rond / -e (adj.) = pyöreä, rond (subst.) = ympyrä, piiri, rengas, kehä). Mikäli käsitteet en dehors ja en dedans sekä rond de jambe par terre ovat uusia tai päässeet unohtumaan, ne kannattaa kerrata täältä ennen tämän tekstin pidemmälle lukemista!

Rond de jambe en l'air on liike, joka voidaan tehdä joko 45 tai 90 asteen kulmassa. On tärkeää, että liikkeen aikana työjalan reisi pidetään paikallaan säären ja varpaiden piirtäessä ovaalin muotoisen kuvion ilmaan. Rond de jambe en l'air valmistaa kehoa hyppyyn nimeltä rond de jambe en l'air sauté.

Rond de jambe en l'air en dehors

Liike aloitetaan ojentamalla työjalka sivulle 45 asteen kulmaan. Työjalan reisi pysyy paikoillaan hyvin aukikierrettynä. Työjalan polvi koukistetaan, jolloin sääri liikkuu kohti tukijalkaa piirtäen ellipsin ensin tukijalan takaa, minkä jälkeen työjalan varpaat koskettavat tukijalkaa. Tämän jälkeen työjalka jatkaa liiketään tukijalan etupuolelle ja ojentuu lopuksi takaisin sivulle alkuasentoon.

Rond de jambe en l'air en dedans

Aloitusasento on sama kuin edellä ja liike muuten sama, mutta työjalka piirtää kaaren tukijalan etupuolelta taakse.
Rond de jambe en l'air

Tärkeitä huomioita

Kun työjalka piirtää kaarta, on tärkeää, ettei ovaali muoto muutu ympyräksi. Toisin sanoen työjalka ei saa liikkua liikaa eteen tai taaksepäin. On myös tärkeää pitää reisi koko ajan maksimiaukikierrossa ja paikallaan sekä huomioida, että myöskään työjalan nilkka ei saa kääntyä banaanille. Kun liike tehdään 45 asteen kulmassa, työjalan varpaat hipaisevat tukijalan pohkeen puoliväliä. Kun rond de jambe en l'air tehdään 90 asteen kulmassa, työjalan varpaat osuvat tukijalan polven ulkosyrjään.


Rond de jambe en l'air on liikelaadultaan rauhallinen, mutta kun työjalka avataan sivulle, liikkeen tulisi silti olla energinen ilman, että se on kuitenkaan terävä. Toisin sanoen työjalkaa ei saa "paiskata" avaukseen, mutta avaus ei myöskään saa olla hidas.

Vaikka rond de jambe en l'air yleensä avataan samaan korkeuteen sivulle kuin mistä se on aloitettu, voidaan se joissain tapauksissa aloittaa 90 asteen korkeudesta ja avata 120 asteen korkeuteen (nykyään jopa korkeammalle). Tätä versiota käytetään yleensä kuitenkin ainoastaan adagioissa tai esimerkiksi Joutsenlammen Odetten toisen näytöksen variaatiossa. Oheisessa videossa Svetlana Zakharova näyttää mallia liikkeestä!


Rond de jambe en l'air voidaan tehdä sekä tangossa että keskilattialla, joko kokojalalla tai puolivarpailla seisten - miksei myös varpailla. Liike voidaan päättää pliéhen, jolloin tukijalka tekee plién kun työjalka avataan sivulle tai sitten se voidaan tehdä pliéllä, jolloin tukijalka tekee plién työjalan tullessa lähemmäksi tukijalkaa ja ojentuu työjalan avautuessa sivulle. Silloin myös noustaan puolivarpaille, kun tukijalka on ojennettu suoraksi.

Rond de jambe en l'air voidaan tehdä myös tuplana, jolloin tehdään yksi pieni rond lähellä tukijalkaa ojentamatta työjalan polvea sivulle seka heti perään toinen rond, jonka jälkeen työjalka ojennetaan sivulle. Liikkeen voi tehdä myös triplana samaa periaatetta noudattaen.

Rond de jambe en l'air voidaan lisäksi lopettaa poosaan: rond en dehors lopetetaan effacéhen eteen ja rond en dedans arabeskiin. Lisäksi rond de jambe en l'air voidaan tehdä myös en tournant, eli kääntyen joko 1/8- tai 1/4-käännös. Vaganovan mukaan nämä käännökset tehdään puolivarpailla, mutta niitä voi hyvin tehdä myös kokojalalla seisten.

Onko rond de jambe en l'air sinulle jo tuttu liike balettitunneilta?

torstai 16. heinäkuuta 2015

Tanssijan jalat: Jalkaterän rakenne ja jalkaterän vahvistaminen

Kesäsäät eivät ole varsinaisesti hellineet viime aikoina, mutta vielä on kesää jäljellä! Itse olen ollut paljon matkoilla ja käynyt kotona lähinnä pakkaamassa matkalaukun uudelleen, mutta nyt pyykinpesun lomassa ehdin jälleen päivittää blogia! Niinpä tässä postauksessa käsittelen jalkaterän rakennetta ja sen vahvistamista.

Miksi jalkoja tulisi vahvistaa?

Jalkojen vahvistaminen on tärkeää ennen kaikkea vammojen ennaltaehkäisyn vuoksi. Etenkin varvastossutyöskentelyn aloittamisen lähestyessä ja sen aikana on tärkeää vahvistaa jalkoja, jotta ne kestäisivät kärkitossutreenin rasituksen. Jalkoja vahvistavat harjoitteet ovat usein varsin yksinkertaisia ja ehkä hieman tylsiäkin, joten niiden tekeminen ei välttämättä ole kovin houkuttelevaa. Harjoitukset ovat kuitenkin erittäin tärkeitä, sillä ne vahvistavat pienten jalkaterän lihasten lisäksi myös jänteitä ja nivelsiteitä. Harjoittelu auttaa vahvistamaan myös nilkkoja, pohjelihaksia sekä polven ympärillä olevia lihaksia.

Jalkaterän rakenne ja toiminta

Jalkaterä koostuu 28 erillisestä luusta, joiden lisäksi jalassa saattaa olla myös yksilöllisesti vaihteleva määrä niin sanottuja ylilukuisia luita. Rakenteellisesti jalkaterän luusto muodostaa kaksi holvikaarta, pitkittäisen ja poikittaisen jalkaholvin, joiden korkeus vaihtelee yksilöllisesti. Pienillä lapsilla jalkaholvit ovat matalat ja nousevat kasvun edetessä, ja usein iän myötä jalkaholvit taas laskeutuvat vähitellen. Joillain ihmisillä on syntyjään joko hyvin matala tai korkea jalkaholvi, jolloin puhutaan latta- tai kaarijalasta.

Jalkaterä voidaan jakaa taka-, keski- ja etujalkaterään. Takajalkaterän muodostavat telaluu ja kantaluu, joiden väliin muodostuu alempi nilkkanivel. Telaluun ja sääriluun väliin puolestaan muodostuu ylempi nilkkanivel.

Keskijalkaterässä on yhteensä viisi erilistä luuta (veneluu, kuutioluu ja kolme vajaaluuta), jotka muodostavat lukuisia pieniä niveliä keskenään. Valtaosa näistä nivelistä on jäykkiä ja niissä tapahtuu hyvin vähän liikettä. Keskijalkaterän nivelet ovat kuitenkin dynaamisia ja niiden jäykkyys vaihtelee takajalkaterän asennosta riippuen. Näin ollen jalkaterän luisten rakenteiden jäykkyys vaihtelee esimerkiksi kävelyn aikana.

Etujalkaterä muodostuu viidestä jalkapöydän luusta sekä varpaiden luista. Lisäksi isovarpaan tyvinivelen alla on kaksi jänneluuta, joilla on merkittävä rooli isovarpaan tyvinivelen ja isovarvasta koukistavien jänteiden suojaamisessa. Ensimmäinen jalkapöydän luu ja isovarvas muodostavat tärkeän yksikön, I-säteen. Se on tärkeä pitkittäisen jalkaholvin muodostumisessa, ja yleensä tämän rakenteen periksiantaminen johtaa lattajalan kehittymiseen. Rakenteellisesti jäykkiä luita ovat toinen ja kolmas jalkapöydän luu, minkä vuoksi esimerkiksi känsät tulevat näiden luiden päiden alle.

Jalkaterän rakenne

Jalkaterän alueella ei ole suuria lihaksia, sillä jalkaterän lihakset ovat pieniä varpaiden toimintaan osallistuvia lihaksia. Näitä lihaksia ovat jalkapöydän luiden välissä olevat luuvälilihakset ja jalkapöydän päällä oleva varpaiden lyhyt ojentajalihas. Jalkaterän alueella kulkee lisäksi lukuisia jänteitä, jotka välittävät voimia säärilihaksista jalkaterään. Suurin ja tunnetuin näistä on akillesjänne, joka välittää pohjelihaksen ponnistusvoiman jalkaterään. Sisemmän kehräsluun takaa kulkee puolestaan takimmaisen säärilihaksen jänne, joka kiinnittyy jalkaterän sisäsyrjään. Tämän jänteen toiminta on olennaista jalkaholvin muodostumisessa. Sisemmän kehräsluun takaa kulkee myös varpaiden pitkän koukistajalihaksen jänne, isovarpaaseen puolestaan kulkee oma jänne nilkan takaosassa. Ulkokehräsluun takana kulkee kaksi pohjeluulihaksen jännettä, lyhyt ja pitkä jänne. Pitkä pohjeluulihaksen jänne osallistuu jalkaholvin muodostumiseen ja jalkaterän jäykistämiseen jalan ponnistusvaiheessa. Lyhyt pohjeluulihaksen jänne puolestaan kiinnittyy jalkaterän ulkosyrjälle toimien jalkaterän loitontajana. Myös nilkan etuosassa kulkeva etumaisen säärilihaksen jänne on merkittävä jalkaterän jänne. Se auttaa nostamaan jalkaterää ylöspäin.

Jalkaterän vahvistaminen ja venyttäminen

Tanssijat haluavat nilkkojensa olevan joustavat ja kaarevat, jotta ne näyttäisivät kauniilta kärkitossuissa. Mikäli nilkka ei jousta tarpeeksi, on tanssijan todella vaikeaa päästä nousemaan varpaan kärjelle. Jalkaterää voi hieman muovata oikeanlaisilla vahvistavilla harjoituksilla ja varovaisilla venytyksillä, mutta nämä keinot eivät välttämättä toimi kaikille. Mahdollisuudet muokata jalkaterää myös vähenevät sitä mukaa, kun ikää tulee lisää. Teini-iän jälkeen alkaa usein olla jo myöhäistä.

Jalkaterää voi vahvistaa kuminauhalla tekemällä hitaita ja hallittuja harjoituksia voiman lisäämiseksi. Kun kuminauhan asettaa päkiää vasten ja hitaasti ojentaa sekä koukistaa nilkkaa, kehittää se voimaa. Useiden toistojen jälkeen nilkka ojennetaan kuminauhaa vasten ja toistetaan sama koukistus ja ojennus pelkillä varpailla pitäen nilkka koko ajan ojennuksessa. Jalkaterää voi vahvistaa myös monella muulla tavalla. Mikäli joku lukijoista kaipaa vinkkejä, voin pyynnöstä kirjoittaa asiasta myös enemmän!

Oikeanlainen venyttely saattaa myös joissain tapauksissa auttaa, mutta väärin tehtynä siitä on enemmän haittaa kuin hyötyä. Usein tanssijoiden näkee tunkevan varpaitaan sohvan alle tai pyytävän kavereita istumaan nilkkojensa päälle, mutta tämä ei ole suositeltavaa. Sellaisia jalkaterän niveliä ei nimittäin tule missään tapauksessa venyttää, joiden täytyy jalkaterän oikean toiminnan kannalta olla jäykkiä. Fysioterapeutti voi auttaa nilkan ja keskijalkaterän venyttämisessä, mutta siihen saaattaa kulua useita vuosia eikä tuloksia voida välttämättä taata. Fysioterapeutti saattaa esimerkiksi venyttää nilkkaa ja jalkaterää siten, että hän pyytää tanssijaa työntämään jalkaa omaa kättäään vasten ja sen jälkeen rentouttamaan, jolloin lihakset venyvät pidemmälle kuin aikaisemmin. Tässä venytyksessä jalkaterän tulee kuitenkin ehdottomasti olla oikeassa asennossa, joten sitä ei kannata tehdä itsekseen!

Hyvä balettinilkka


Huono nilkka

Monesti tanssijat tuskailevat huonosti kaartuvan ja taipuvan nilkan kanssa sekä pohtivat, mitä sille tulisi tehdä. Minusta on parasta lopettaa tuskaileminen nilkoista, joiden rakennetta ei voi muuttaa ja pyrkiä työstämään sekä artikuloimaan nilkkojaan parhaansa mukaan. Mikäli nilkka joustaa tarpeeksi mahdollistaakseen kärkitossutanssin, ei se estä varpailla tanssimista. Kun lisäksi löytää itselleen oikean mallisen varvastossun, joka joustaa ja tukee oikeista kohdista, pystyy käyttämään omia jalkojaan mahdollisimman hyvin. Work with what you've got on minun mottoni! ;)

Jatkossa luvassa on niitä lupaamiani toivepostauksia sekä myös asiaa vammoista ja niiden ehkäisystä, pysy siis kuulolla ja liity lukijaksi, jos et vielä sellainen ole! Sillä välin haluaisin tietää, miten sinä vahvistat omia nilkkojasi? Myös muut kommentit ja kysymykset ovat tuttuun tapaan tervetulleita!